కట్టింగ్ నియమాలు

  • LQ-TOOL కట్టింగ్ నియమాలు

    LQ-TOOL కట్టింగ్ నియమాలు

    డై-కటింగ్ నియమం యొక్క పనితీరుకు ఉక్కు ఆకృతి ఏకరీతిగా ఉండాలి, బ్లేడ్ మరియు బ్లేడ్ యొక్క కాఠిన్యం కలయిక సముచితంగా ఉంటుంది, స్పెసిఫికేషన్ ఖచ్చితమైనది మరియు బ్లేడ్ చల్లారు, మొదలైనవి. అధిక-నాణ్యత డై- బ్లేడ్ యొక్క కాఠిన్యం. కత్తిరింపు కత్తి సాధారణంగా బ్లేడ్ కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది మౌల్డింగ్‌ను సులభతరం చేయడమే కాకుండా, ఎక్కువ కాలం డై-కటింగ్ జీవితాన్ని అందిస్తుంది.